מירי מרים חנה אמיתי בונה ז"ל

הדלקת נר
  • יום הזיכרון עוד רגע מסתיים, אך הזיכרון של הרגע בו אבא הודיע לי ולאח שלי בבית הספר שדודה מירי נהרגה,
    להרחבה סגור
  • מרים הצדיקה לעולם זוכרים וכואבים את לכתך על ידי מרצחים בני עוולה אוהבים ולעד זוכרים משפחת אמיתי
    להרחבה סגור