דבר ראש המועצה

משפחות שכולות יקרות, תושבי מטה בנימין,

אין מרפא לשכול ואין במילים כדי לנחם, אך יש מעט נחמה בידיעה שנשמר זכרון הנופלים. יש מעט נחמה בזכרון מעשיהם וגבורתם, בזכרון נסיבות נפילתם, בהכרת משפחתם וחבריהם, ומעל לכל, בזכרון אישיותם.

אנו במועצה האזורית מטה בנימין מחפשים את הדרכים כיצד ניתן כבוד ליקירנו, שבחייהם רקמו חזון ובמותם קידשו את חירות העם. חיילות וחיילים, קצינות וקצינים, תושבים ואזרחים, מבוגרים וילדים, אשר שילמו את המחיר היקר ביותר תמורת קיומנו.

אין תגמול, אך המעט שאנו החיים יכולים לגמול לנופלים – הוא הזיכרון ההולך אחריהם ואיתנו. מעשיהם וחייהם מדברים יותר מאלף מילים.
לפיכך חובה עלינו, החיים, לתעד את חייהם ומעשי גבורתם, כדי שייוודעו ויונחלו לנו, החיים, ולדורות הבאים.

בימים אלה, לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל וחללי פעולות האיבה, אנו פועלים להקמת אתר אינטרנט – "גלעד-לזכרם" - אשר ישמש "אבן שואבת" להנצחת זכר נופלי צה"ל וחללי פעולות האיבה מתושבי המועצה, נופלים הקשורים בדרגה ראשונה לתושבי המועצה וכאלה אשר נפלו בתחומי המועצה.

אתר האינטרנט "גלעד-לזכרם" המקושר מתוך אתר המועצה כולל מידע אודות הנופלים, והינו נדבך ממכלול פעילויות הנצחה, אשר אנו נפעל ליישמם במועצה.

משפחות שכולות יקרות,
אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לעדכן את המידע.
אנא עיינו באתר האינטרנט והוסיפו למידע הקיים אודות יקירכם באתר.
ניתן לשלב במערכת "גלעד לזכרם": אלבומי תמונות, סרטים, מכתבים, מפעלי הנצחה מאמרים, הספדים וכל מה שתמצאו לנכון.
במידה ונמצאו טעויות ואי דיוקים במידע אודות יקירכם, אנו מבקשים את סליחתכם מראש ומבקשים מכם להאיר את תשומת ליבנו.
את המידע הנוסף ואת הערותיכם תוכלו להפנות לרכזת נפגעי איבה, הגב' רותם טל בטלפון: 052-5666663
או במייל: rotem@binyamin.org.il.


ולסיום, ברצוני לחבק אתכם ולשלוח לכם ברכת "חזקו ואמצו".
תודה לכל המסייעים ולכל העוסקים במלאכת הקודש להנצחת הנופלים במועצה.

שלא נדע עוד צער ושכול, ושיהא זכרם של הנופלים נצור בלבנו לעד

בברכה,
אבי רואה
ראש המועצה