"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים ולוחמים בני המועצה האזורית מטה בנימין, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, בשרותי הביטחון ובפעולות איבה.
נזכור אותם לעד

חיפוש נופלים

בני מטה בנימין שנפלו בחודש סיון

בית יד לבנים

מועצה אזורית מטה בנימין עורכת את טקס יום הזיכרון המרכזי של בנימין ברחבת "בית יד לבנים" שבמבנה המשטרה הבריטית על דרך האבות (ואדי חרמייה).

להרחבה