סגן יאיר נבנצאל ז"ל

דבר ראש הישיבה
חכמת זה סדר קדשים (שבת לא.)ענייני קדשים, מקדש וקדשיו נחשבים לחכמת התורה המובהקת. כך כותב מרן החפץ חיים זצ"ל בהקדמה לספרו "תורה אור" על העיסוק בסדר קדשים: "הנה ראה ראינו שהכתוב מכנה את הסדר הזה בשם חכמה, יען שיש בו רב חכמה יותר משאר הסדרים, וגם במדרש איתא על הפסוק מצוות ה' מאירת עיניים זה סדר קדשי, על שם שהוא מאיר עיניים בהלכה".

מאור החכמה ומאור הפנים של שני יקירינו אריאל פלדמן ז"ל ויאיר נבנצאל הי"ד, שלזכרם כונסו המאמרים בספר זה שעניינם המקדש וקדשיו, הם עמוד האור המלווה אותנו מאז הסתלקותם. רחש לבם של רבני ותלמידי ישיבת הגולן לכנס תחת קורת גג אחת מאמריהם של תלמידי חכמים שיאירו את יסודות המקדש, הד להמיית ליבנו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, וביטוי לרגשותינו הגואים על שני הפרחים הנפלאים שנקטפו מגינתנו.

גילוי חכמת התורה על ידי העסוק בסדר קדשים אמור לפתוח אפיקים נוספים לזיקתנו הפנימית לקודש ולמקדש. כמאמר חז"ל במנחות: "אמר ר' יוחנן לעולם זאת על ישראל אלו תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה בית המקדש בימיהם". ופירש מרן הרב זצ"ל שלא בחינם דקדק ר' יוחנן לומר: אלו תלמידי חכמים, להורותנו שאין הפעולה נשלמת שיהיה כאילו נבנה בית המקדש, רק שיהיה בתכלית רוממות קדושתה על ידי תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה.

כל עת שהיו בתוכנו יאיר ואריאל זכרם לברכה, ראינו את גילויה של עבודת ה' במקדשם הפנימי, כך נראו בעינינו שניהם, כל אחד בסגנונו ובדרכו, אך המשותף ביניהם היה אותה עבודה רוחנית פנימית. היתה לנו הזדמנות להציץ לתוך מקדשם הפנימי, אשר באורו האיר את סגולותיהם הייחודיות היוצאות ממנו לרשות הרבים.

יהי ספר זה גלעד לזכרם, והארה שתאיר את דרכנו עד לעת המקווה של "הקיצו ורננו" בביאת גואל צדק ובניין מקדשנוהרב אמנון שוגרמן

ראש הישיבה