סגן יאיר נבנצאל ז"ל

בננו יקירנו אהוב ליבנו! / אמא
עוד לא הומצאו המילים

שלתאר יכולים

עד כמה את חסרונך אנו כואבים,

ומה גדולים וקשים הגעגועים,

געגועים לחיוך המקסים

לחיבוק המדהים

למילה הטובה

שהיתה תמיד במקומה!בעוצמתך עלי בטחון נסכת

ברגישותך לי כתף נתת

ולכל עזרה שהתבקשת

תמיד ברצון נרתמת

וכל זה עם כ"כ הרבה אהבה וענווה

שאותך כל כך אפיינה.שובל של אוהבים וכואבים אחריך השארת

חברים רבים שלהם חבר נאמן היית

הורים ומורים שלכבדם השתדלת

משפחה גדולה שאהבת

וסתם מכרים שלהם את פניך תמיד הארתולכן מתפללים כולנו, ומבקשים מבורא עולמים

שמקומך יהיה עם כל הצדיקים

שנשמתך תהיה צרורה בצרור החיים

ותעמוד לגולרך לקץ הימין!יאיר, זכרך אותנו תמיד ילווה ויאיר!באהבה אמא