סמ"ר פנחס פיני לוי ז"ל

זכרון / חברים לעבודה
זכרון

יפים הם חיי אדם בכלל, אך אותך פיני נזכור לעולם,
וכך כל אדם שהכירך יזכור אותך.
העולם הוא גדול מאוד, העולם הוא אכזר מאוד.
אנשים רבים נופלים ובתוכם גם אתה פיני היקר.
בן 37 אביבים, נקטפת בדמי ימיך היפים.
זיכרונות נשארו לנו מהדברים שהיו אהובים עליך -
אהבתך לילדיך, רעייתך, ומשפחתך. אהבת הטבע והטיולים.
כזה היית פיני, עדין, אציל נפש, חבר אמיתי ונאמן,
אוזן קשובה ולב פתוח, המבין ללב חבריך.
דמותך עולה בקרבנו, מתמזגת עם כל אחד מאתנו.
וכך יישאר זכרך, ילווה אותנו לעולם.

פ ניך תמיד מאירות וצוחקות היו,
י ופי, שלווה וחדוות חיים ליווך,
נ זכור אותך לעד, כל חבריך,
י דידות ואהבה, הענקת לסובבים אותך.

מחברים לעבודה,
בנק ירושלים