שלוה אוזנה ז"ל

הדלקת נר
  • לאחותי (שלא הכרתי) מצד אבינו ידידיה אוזנה ז"ל. את מותה קיבלתי כשגרתי בפלידלפיה בארה"ב. על הרצח
    להרחבה סגור