סגן יאיר נבנצאל ז"ל

נר תמיד - מרויטל גל
בס''ד
נר התמיד יאיר
(הלב מסרב להאמין...)

יום שישי שטוף אור ושמש
אלוהים ביקש להגדיל את אורו
ראה אותך, יאיר
"וירא אלוהים את האור כי טוב"
ובחר לך מקום מיוחד במשכנו
"אמר הקב"ה : אני והוא יכולין להלך יחדיו בעולם"

יום שישי שטוף אור ושמש
אלוהים כיבה את אורך
לפתע שקיעה
חשכה כבדה ואפילה ירדה.

יאיר כולך אור, טוב-לב, דובר אמת, אדיב, לך העוז והענווה
אלו אינן ניצוצות של זיכרון אורך
כי אם נר שתמיד תמיד יאיר את הלב

(רויטל גל)