סגן יאיר נבנצאל ז"ל

יאיר! / אבא
מאז נלקחת מאיתנו לבלי שוב, אנו מתגעגעים אליך, לדמותך המרשימה והמקסימה ולעוצמתך הרבה.

המשנה בפרקי אבות אומרת: "צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם... רבי אלעזר אומר: לב טוב... רואה אני את דברי רבי אלעזר מדבריהם, שבכלל דבריו דבריכם".

אנו למדים מהמשנה, כי אדם הניחן בטוב לב, הדבר ניכר בכל תכונותיו האחרות.

יאיר, ניחנת במידה הטובה של טוב לב, ותכונה זו הקרינה על כל מעשיך ופועליך, שבאו לידי ביטוי, בראש וראשונה, בכיבוד הורים ומורים, אהבה לחלשים ועזרה לזולת. ותמיד עם חיוך, גם כשהדבר היה כרוך בויתור מצידך על נוחותך הפרטית.

זכינו להנות ממך מעט מדי, אך "בא בעל הפיקדון ודרש את פיקדונו בחזרה", ואנו מצווים על החזרת הפיקדון על כל המשתמע מכך.חבל!אוהב, אבא