סמ"ר פנחס פיני לוי ז"ל

הגיסה נורית
אתה פיני,
אהבת כל אדם ואדם
הושטת יד בעת צער,
ותמיד היית מגן בשער.
מלא אמונה ובעל ערך,
ובכל תפקיד מצאת
את הדרך.
היית סמל הטוב והלבב
ולפתע פתאום הכל חרב.
נלקחת בדמי ימיך,
והשארת רבים לבכות אחריך.
בלכתך השארת חלל ריק,
ונותר רק על העבר להתרפק.
נזכור אותך לעד.
גיסתך נורית.