סמ"ר פנחס פיני לוי ז"ל

סורי קארה
פיני

בין הרי ירושלים
בישוב שמעבר לקו,
היה לנו חבר
ואיננו עכשיו.
איננו בינינו
אבל לנצח אתנו -
פיני.
פיני - נעים הליכות
משכמו ומעלה,
אשר אהבת הישוב
תמיד הייתה
בראש מעייניו,
ובכל בעיה
הניח ידיו.
אז מה קרה? איפה פיני?
כל דעותיך ומעשיך
לא עמדו עליך לכפר,
איש עליך לא יכל להגן
ולא נמצא אפילו אחד,
שאת הגזירה יפה.
בקשה לנו אליך
חבר יקר.
אלוהים לקח אותך מאתנו,
אז בבקשה -
שמור מלמעלה עלינו.
שלא יהיו עוד
אסונות בישובנו,
וכמו שתמיד רצית
ישכון שלום בינינו.
פיני לוי,
גבר בעמיו
שנהרג בדמי ימיו,
אתנו תפלה אחת,
בשבילך,
שתנוח בשלום
על משכבך.
אמן!
סורי קארה
גבעון החדשה