סמ"ר פנחס פיני לוי ז"ל

מדברים שסיפר ברוך
...פיני העיר אותי לבוש מדים ואמר שתורנו לשמור. הוא עלה לעמדה ואני הלכתי להכין קפה לשנינו, לאחר מכן עליתי אליו ודיברנו במשך כשעה.
בסביבות השעה 12:45 עופר חסר מסיור בט"ש. הוא שטף את פניו, נח מעט, התרענן ואמר שהוא יוצא ויחזור כעבור שעה. ליוויתי אותו למטה ולאחר שיצא סגרתי את שער המוצב. עליתי חזרה לעמדה.
פתאום נשמע רעש של פח, פיני אמר "זה כנראה הרעש של הפחים בגשר". הדגל התנופף ברוח והרעיש מאד, גם טבעת הדגל הכתה במוט בחוזקה......למעלה שכב פיני, פגוע. סובבתי לו את הראש וניסיתי לעשות לו הנשמה. רציתי לראות איפה הוא נפצע.
ראיתי שההנשמה לא עוזרת, שום דבר לא הלך לי. ניסיתי לבדוק דופק ולא מצאתי דופק. הוא עוד היה חם. הבחנתי ברפלקסים ואז הבנתי מה קורה וצעקתי לו: "פיני תעשה לי טובה! אל תמות לי בידיים".
התחלתי להרביץ לו ולצבוט אותו, פתחתי לו את העיניים, אמרתי לו "קום אל תמות לי פה".
ואז הגיע הקצין וירה שני צרורות באוויר, ואני ראיתי את המוות מול העיניים שלי...