סמ"ר פנחס פיני לוי ז"ל

מצליח לוי / אביו
...פיני כבר כילד, היה עקבי מאד וידע להשיג את מה שרצה.
בכיתה א', בחודשים הראשונים שלו כתלמיד, קיבל להעתיק חצי דף מתוך ספר כעבודת בית...
אמרתי לו "אתה יודע מה, כדי שזה ילך מהר אני אקריא ואתה תכתוב".
אמר בסדר, ואך היה, אני הקראתי והוא כתב.
פתאום הוא ראה שאני הקראתי כבר את כל הדף -"המורה אמרה עד פה", אמר."אבל המורה תשמח שאתה כתב יותר, כפול", עניתי."לא עד פה" ולקח מחק ומחק את כל ההמשך."ככה זה יהיה, כמו שהמורה אמרה"...

מדברים שסיפר מצליח לוי, אביו